DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA PDF

Dasar Penswastaan (Malaysia) Privatization Policy. Dasar Perindustrian Negara (Malaysia) National Industrialization Policy. Dasar Persyarikatan Malaysia See. Rancangan Malaysia Pertama – menitikberatkan pertumbuhan ekonomi – pembangunan negara secara menyeluruh. – Skim-skim luar bandar. Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan.

Author: Dakazahn Meshakar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 23 November 2016
Pages: 95
PDF File Size: 12.82 Mb
ePub File Size: 4.94 Mb
ISBN: 544-6-63229-810-5
Downloads: 36110
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nekinos

Selaras dengan pelaksanaan dasar tersebut, Seksyen Penswastaan dikenali sebagai Pasukan Petugas Khas Penswastaan pada awal penubuhannya telah dibentuk oleh Kerajaan dan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri UPE, JPM persyariatan urus setia kepada Jawatankuasa Penswastaan yang dianggotai oleh pelbagai agensi bagi meneliti dan memperakukan cadangan-cadangan penswastaan untuk kelulusan Jemaah Menteri.

Bagi menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada dazar sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Selaras dengan usaha transformasi ekonomi ke arah persaingan yang lebih kompetitif maka pada 22 AprilYBhg. Pada tahunKerajaan telah mengeluarkan Pelan Induk Penswastaan menjelaskan dasar dan strategi program penswastaan.

Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan Malaysia bertujuan menggalak kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam membangun ekonomi malatsia.

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut: Melalui dasar ini, kedua-dua pihak saling bergantungan di mana sektor swasta sebagai pendukung kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi manakala sektor awam menyediakan dasar-dasar utama, menentukan arah dan perkhidmatan sokongan yang tertentu dan kondusif bagi kemajuan perniagaan.

Beban perbelanjaan pentadbiran Kerajaan pula berjaya dikurangkan berikutan penswastaan 58 agensi Kerajaan yang melibatkan pemindahan kakitangan awam ke sektor swasta seramaiorang. Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMK-9pendekatan Inisiatif Pembiayaan Swasta Private Finance Initiative – PFI telah diperkenalkan oleh Kerajaan sebagai satu alternatif kaedah perolehan sektor awam bagi pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur serta kemudahan yang memanfaatkan inovasi dan kecekapan pengurusan sektor swasta.

  INTRODUCTION TO HYDROLOGY VIESSMANN PDF

Dalam hubungan ini, peruntukan kerajaan dalam projek-projek pembangunan akan dikurangkan dan Kerajaan akan lebih memberi perhatian kepada projek-projek yang dilaksana dan dibiayai oleh sektor swasta sama ada melalui pendekatan penswastaan dan public private partnership PPP atau pelaburan langsung pihak swasta dalam program pembangunan negara.

Pelaksanaan projek-projek PFI juga adalah langkah awal Kerajaan untuk memastikan pengurusan perolehan aset Kerajaan yang lebih cekap berasaskan pulangan nilai untuk wang value for money terhadap perbelanjaan Kerajaan. UKAS adalah agensi pusat yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras projek-projek Penswastaan, PPP dan projek kerjasama sektor awam-swasta yang memberi impak kepada ekonomi negara dan boleh diberi suntikan dana facilitation maoaysia.

Rancangan Malaysia Keempat – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Pengenalan dasar ini membawa kepada penubuhan Proton yang memacu industri otomobil negara pada tahun Pertanian diberi tumpuan untuk meningkatkan lagi daya pengeluarannya. Selaras dengan pendekatan baru Kerajaan berlandaskan model ekonomi baru dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Kerajaan akan mempergiatkan usaha-usaha untuk merancakkan pelaburan sektor swasta dalam projek-projek pembangunan.

Menurut Perdana Menteri ketika itu, dasar perindustrian berat mempunyai serampang dua mata iaitu mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan meningkat keupayaan industri sokongan atau mengwujudkan industri-industri baru [2]. Pilih Bahasa Bahasa Melayu English.

Kerajaan telah mendapat manfaat dalam bentuk penjimatan perbelanjaan modal sebanyak RM bilion dan perbelanjaan mengurus operasi tahunan Kerajaan sebanyak RM7. Kerajaan juga telah memperuntukkan dana khusus facilitation fund di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh RMK untuk menyokong projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai sumbangan Kerajaan melalui kerjasama sektor awam dan sektor swasta.

Ali bin Hamsa telah dilantik sebagai Ketua Pengarah yang pertama. RMK4 juga bertujuan menyeimbangkan pemilikan perzyarikatan dan harta antara bumiputera dan bukan bumiputera. Kedua-dua dasar ini memberi impak yang besar sama ada positif atau negatif sehingga pada hari ini.

  JHARNA SOFTWARE THE MOVE TO AGILE PDF

Melalui dasar ini, kepentingan atau pelaburan kerajaan dipindahkan kepada sektor swasta. Dasar Penswastaan negara diperkenalkan pada tahunsemasa dalam tempoh RMK4, yang bertujuan supaya sektor swasta, pengusaha tempatan dan kerajaan bersama-sama memikul tanggunjawab memajukan negara.

Ruang nama Rencana Perbincangan.

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Strategi di bawah RMK4 untuk membangun sosio ekonomi rakyat adalah: Laman ini diubah buat kali terakhir pada Rupa Baca Sunting Sunting sumber Lihat sejarah. Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut:.

Penjimatan ini membolehkan Kerajaan mengagihkan semula sumber peruntukan pembangunan yang terhad kepada sektor yang lebih memerlukan seperti sektor pendidikan, kesihatan dan program pembasmian kemiskinan. Diambil daripada ” https: Dalam bahasa lain Tambah pautan.

Kerajaan Malaysia memperuntukkan hampir RM Dasar Persyarikatan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun bagi tujuan menggalakkan kerjasama sektor awam dan sektor swasta di mana kedua-duanya bertindak dan beroperasi dalam sebuah “Syarikat Malaysia”. Sejak program penswastaan diperkenalkan pada sehingga Aprilsebanyak projek penswastaan telah dilaksanakan di seluruh negara.

Dasar Pertanian Negara DPN telah dilancarkan pada tahun bermatlamat memaksimumkan pendapatan daripada pertanian dan mempergiatkan semula sumbangan sektor itu kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya [1]. Daswr DPN meliputi pembukaan tanah-tanah baru, pemulihan serta penyatuan kebun-kebun kecil, penanaman semula, pembangunan pertanian secara bersepadu dan pembinaan kemudahan pengairan.

Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut. Kerajaan pereyarikatan mengeluarkan Garis Panduan Mengenai Penswastaan pada tahun yang mengariskan secara terperinci mengenai objektif dasar, kaedah penswastaan dan jentera pelaksanaanya.